Vinaphone

iPhone6s

iPhone 6s sở hữu Cảm ứng 3D, biến ảnh tĩnh thành những kỷ niệm sống động tuyệt vời.

iPhone 6s
 • iPhone6s

  Giá: 17.899.000

  Tặng kèm gói cước iSurf

  1.000.000 - 3.200.000

 • iPhone6s Plus

  Giá: 20.599.000

  Tặng kèm gói cước iSurf

  1.000.000 - 3.200.000

Gói cước iSurf

Khách hàng mua máy kèm gói cước iSurf

iPhone 6S

16GB

 • Giá bán
  (bao gồm VAT)
  : 17.899.000
 • Giá gói: 1.400.000

iPhone 6S

64GB

 • Giá bán
  (bao gồm VAT)
  : 20.599.000
 • Giá gói: 1.400.000

iPhone 6S

128GB

 • Giá bán
  (bao gồm VAT)
  : 23.199.000
 • Giá gói: 1.400.000

Gói cước iSurf 0

Khách hàng mua máy kèm gói cước iSurf 0

iPhone 6S

16GB

 • Giá bán
  (bao gồm VAT)
  : 17.899.000
 • Giá gói: 0

iPhone 6S

64GB

 • Giá bán
  (bao gồm VAT)
  : 20.599.000
 • Giá gói: 0

iPhone 6S

128GB

 • Giá bán
  (bao gồm VAT)
  : 23.199.000
 • Giá gói: 0

Gói cước iSurf 1

Khách hàng mua máy kèm gói cước iSurf 1

iPhone 6S

16GB

 • Giá bán
  (bao gồm VAT)
  : 17.899.000
 • Giá gói: 400.000

iPhone 6S

64GB

 • Giá bán
  (bao gồm VAT)
  : 20.599.000
 • Giá gói: 400.000

iPhone 6S

128GB

 • Giá bán
  (bao gồm VAT)
  : 23.199.000
 • Giá gói: 400.000
Thông tin chi tiết
Gói cước iSurf, iSurf1,iSurf0
Gói cước iSurf
Giá gói : 1.400.000
VinaPhone khuyến mại : 200.000đ/tháng và 500MB/ tháng trong thời gian 12 tháng
Gói cước iSurf 1
Giá gói : 400.000
VinaPhone khuyến mại : 40.000đ/tháng và 500MB/ tháng trong thời gian 10 tháng
Gói cước iSurf 0
Giá gói : 0
VinaPhone khuyến mại 500MB/ tháng trong thời gian 12 tháng
Giá máy áp dụng
cho thuê bao trả sau
iPhone 6S 16GbGiá bán
( Bao gồm VAT)
: 17.499.000
iPhone 6S 64GbGiá bán
( Bao gồm VAT)
: 20.199.000
iPhone 6S 128GbGiá bán
( Bao gồm VAT)
: 22.799.000
iPhone 6S Plus 16GbGiá bán
( Bao gồm VAT)
: 20.199.000
iPhone 6S Plus 64GbGiá bán
( Bao gồm VAT)
: 22.799.000
iPhone 6S Plus 128GbGiá bán
( Bao gồm VAT)
: 25.399.000

Gói iPlus 1s
Cam kết sử dụng 12 tháng
Gói iPlus 2s
Cam kết sử dụng 12 tháng
Số tiền cước cam kết / tháng
490.000 749.000
Số tiền thực tế KH phải trả sau khi được VinaPhone khuyến mại/ tháng (chưa tính cước vượt gói)
200.000 349.000
Số tiền VinaPhone khuyến mại giảm cước cho KH/tháng
290.000 400.000
Tổng số tiền VinaPhone khuyến mại trong 12 tháng
3.480.000 4.800.000
Ưu đãi của gói cước cam kết:

Số phút miễn phí

Số SMS miễn phí

Số MMS miễn phí

Data miễn phí/tháng

400

450

200

1.2 GB

600

700

300

Unlimited (*)

(*) Data Unlimited: 3GB đầu KH được sử dụng với tốc độ tối đa, hết 3GB hệ thống hạ băng thông, KH không bị tính cước vượt gói

Gói iPlus 2s
Cam kết sử dụng 24 tháng
Số tiền cước cam kết / tháng
749.000
Số tiền thực tế KH phải trả sau khi được VinaPhone khuyến mại/ tháng (chưa tính cước vượt gói)
349.000
Số tiền VinaPhone khuyến mại giảm cước cho KH/tháng
400.000
Tổng số tiền VinaPhone khuyến mại trong 24 tháng
9.600.000
Ưu đãi của gói cước cam kết:

Số phút miễn phí

Số SMS miễn phí

Số MMS miễn phí

Data miễn phí/tháng

600

700

300

Unlimited (*)

(*) Data Unlimited: 3GB đầu KH được sử dụng với tốc độ tối đa, hết 3GB hệ thống hạ băng thông, KH không bị tính cước vượt gói

Dịch vụ chăm sóc đặc biệt

Với những đặc quyền chưa từng có chỉ dành cho khách hàng đặc biệt của

Bạn đang tìm kiếm sản phẩm khác?