• iPhone 5S

  • iPhone 5C

  • Touch ID

1.   Điều kiện mua máy iPhone của VinaPhone:

      Máy iPhone chỉ được bán cho khách hàng đăng ký sử dụng một trong các gói trả trước và trả sau của VinaPhone.

      Khách hàng có thể giữ nguyên số điện thoại VinaPhone đang dùng hoặc đăng ký một số điện thoại VinaPhone khác.

2.   Chính sách bán máy iPhone kèm gói cước iPhone trả sau (iTouch):

2.1  Đăng ký gói cước trả sau iTouch khi mua máy iPhone:

-     Khi đăng ký, khách hàng phải cam kết sử dụng gói cước iTouch liên tục và tối thiểu 12 tháng và được yêu cầu ứng trước tiền cước (đặt cọc), số tiền cước ứng trước có thể thay đổi theo từng thời kỳ và tùy thuộc vào loại máy khách hàng đăng ký mua. Số tiền cước ứng trước sẽ được hoàn trả 100% trong quá trình cam kết.

-     Trường hợp đăng ký sử dụng gói cước không tròn tháng (theo tháng dương lịch), khách hàng vẫn được hưởng toàn bộ các ưu đãi của gói cước và phải trả cước thuê bao của tháng đó như sau:

      +  Đăng ký sử dụng trước ngày 15 của tháng: trả toàn bộ cước thuê bao của tháng đó.

      +  Đăng ký sử dụng từ ngày thứ 16 của tháng: trả 50% cước thuê bao của tháng đó.

-     Khách hàng đăng ký gói cước iPhone trả sau vẫn được sử dụng các gói cước trả sau khác của VinaPhone (gói gia đình, đồng nghiệp, Talk24), gói cước tích hợp dịch vụ “VNPT-Trò chuyện thoải mái”, trừ gói cước G1-G6 .

2.2  Hủy hoặc thay đổi gói cước iTouch:

-     Nếu khách hàng hủy gói cước iTouch trước thời hạn cam kết (bao gồm cả trường hợp hủy hợp đồng hoặc chuyển sang sử dụng gói các gói cước trả sau, trả trước khác của VinaPhone) thì sẽ không được hoàn trả lại tiền số tiền cước ứng trước (đặt cọc) còn lại và việc thay đổi chỉ có hiệu lực từ tháng tiếp theo.

-     Trong thời gian cam kết sử dụng khách hàng được phép chuyển đổi từ gói iTouch có giá thấp sang gói iTouch có giá cao hơn và ngược lại. Việc thay đổi giữa các gói iTouch sẽ có hiệu lực từ tháng tiếp theo.

-     Giá trị khuyến mãi cước hàng tháng sau khi chuyển đổi: khách hàng được hưởng giá trị khuyến mại cước tương ứng với gói cước iTouch mới.

-     Sau khi hết thời gian cam kết sử dụng, nếu khách hàng không có yêu cầu, gói cước iTouch tiếp tục được gia hạn trong các tháng tiếp theo. Nếu khách hàng không tiếp tục sử dụng gói cước, cần ra điểm giao dịch vụ VinaPhone để làm thủ tục.

3.  Chính sách bán máy iPhone kèm gói cước iPhone trả trước (iSurf /iSurf 0/iSurf 1):

-    Khách hàng có thể sử số điện thoại VinaPhone bất kỳ để đăng ký gói cước trả trước iSurf; iSurf 0, iSurf 1.

-    VinaPhone không phát hành bộ hòa mạng trả trước (SIMCard) riêng cho thuê bao iPhone trả trước.

4.  Quy định về mua máy iPhone bổ sung trong quá trình sử dụng (không áp dụng quy định này với iPhone 5, iPhone 5s):

4.1 Trường hợp và đối tượng áp dụng:

-    Khách hàng đã mua máy iPhone 4 và iPhone 4S của VinaPhone và đang trong thời hạn cam kết sử dụng một trong các gói cước iPhone trả trước/trả sau của VinaPhone, nhưng bị mất máy.

-    Khách hàng đã mua máy iPhone 4 và iPhone 4S của VinaPhone và đang trong thời hạn cam kết sử dụng một trong các gói cước iPhone trả trước/trả sau của VinaPhone, và có nhu cầu nâng cấp máy.

4.2 Giá bán máy iPhone áp dụng: Đối với cả hai trường hợp nêu trên, giá bán máy iPhone là giá bán áp dụng cho thuê bao iPhone trả sau của mạng VinaPhone.

4.3 Quy định về gia hạn gói cước khi mua máy iPhone mới:

-    Đối với khách hàng đang sử dụng gói cước trả sau iTouch:

     +  Đặt cọc thêm theo quy định như khi khách hàng mua máy iPhone kèm gói cước trả sau iTouch. Số tiền đặt cọc mới sẽ được VinaPhone phân bổ và hoàn trả vào hóa đơn cước hàng tháng tính từ thời điểm mua máy mới đến thời điểm kết thúc thời gian cam kết sử dụng ban đầu.

     +  Mức khuyến mãi cước hàng tháng:

        > Nếu khách hàng vẫn tiếp tục sử dụng gói iTouch cũ: mức khuyến mãi hàng tháng không thay đổi so với mức đã áp dụng hàng tháng trước đó.

        > Nếu khách hàng mua máy mới và đồng thời nâng cấp gói cước iTouch thì mức khuyến mại hàng tháng cũng sẽ được nâng cấp lên căn cứ theo gói cước iTouch khách hàng đăng ký sử dụng.

     +  Tổng số tháng được hưởng khuyến mại không thay đổi, tương ứng với gói cước đã cam kết (12 tháng hoặc 24 tháng).

-    Đối với khách hàng đang sử dụng gói cước trả trước iSurf: khách hàng phải gia hạn (mua thêm) thời gian sử dụng gói cước iSurf thêm một chu kỳ 12 tháng.

4.4  Giới hạn số lần mua máy mới:

-    Đối với trường hợp mua máy bổ sung do mất máy hoặc nâng cấp máy: tối đa không quá 01 lần trong vòng 12 tháng tính từ thời điểm hòa mạng gói trả trước iSurf hoặc trả sau iTouch.

-    Đối với trường hợp khác: áp dụng như khách hàng mới (mua máy kèm thêm 01 thuê bao iPhone trả trước hoặc trả sau khác).